Skip links

"Digitálna transformácia so sebou prináša možnosti, ako rozvíjať nové obchodné príležitosti, získať prístup na zahraničný trh a zmodernizovať váš podnik."

Jednotný digitálny trh EÚ stojí na troch základných cieľoch:

1.

Zabezpečiť lepší prístup k digitálnym tovarom a službám.

3.

Umožniť plné využitie digitálnych technológií v spoločnosti.

Benefity


Zjednodušené cezhraničné online nákupy


Možnosť predávať na celom digitálnom trhu


Efektívnejšie vymáhanie dodržiavania zmluvných pravidiel

Buďte pripravení

Ako podnikateľ by som mal byť pripravený na:

1. Nárast konkurencie podnikov z ostatných krajín a zároveň ich nediskriminovať

2. Rýchle zmeny na trhu pri poskytovaní online služieb

3. Náhly nárast konkurencie v dôsledku rozšírenia ponuky

4. Zapojenie sa do nového systému cezhraničnej elektronickej registrácie DPH

Je váš podnik pripravený na jednotný digitálny trh?

Otestujte ho - zadajte váš e-mail

Využite príležitosť jednotného digitálneho trhu v rámci EÚ


Elektronický jednotný trh vychádza z koncepcie spoločného trhu v rámci EÚ, určeného na odstránenie obchodných prekážok medzi členskými štátmi, s cieľom zvýšiť hospodársku prosperitu podnikov. Môže byť zdrojom až 415 miliárd EUR z hľadiska dodatočného rastu, státisícov nových pracovných miest a vytvorenia dynamickej znalostnej spoločnosti.


Čo mi digitalizácia firmy prinesie?

Prístup

Online prístup k obchodným príležitostiam a zákazníkom.

Technológie

Využitie moderných technológií a inovatívnych služieb.

Náklady

Zníženie prevádzkových nákladov.

Efektivita

Zjednodušenie podnikových procesov a zvýšenie efektivity podnikania.

Pôsobenie

Rozšírenie pôsobenia vašej spoločnosti pomocou nových obchodných modelov.

Legislatíva

Zjednodušené podnikanie v zahraničí vďaka zmenám v legislatíve.

Podpora

Podpora ochrany spotrebiteľa, ako aj ochrana pred problematickými zákazníkmi.

Konkurencie schopnosť

Konkurencie schopnosť a moderný spôsob dodávania služieb zákazníkom.