Jednotný digitálny trh EÚ je postavený na troch základných 
cieľoch:

Využite príležitosti jednotného digitálného trhu v rámci EÚ.

Iba 7 % malých a stredných podnikov pradáva svoje produkty a služby cezhranične.

52 % zahraničných objednávok nemože byť doručených do krajiny kupujúceho.

57 % malých a stredných podnikov by posobilo medzinárodně, ak by boli rovnaké pravidlá vo všetkých krajinách EÚ-.

Elektronický jednotný trh vychádza z koncepcie spoločného trhu v rámci EÚ, určeného na odstránenie obchodných prekážok medzi členskými štátmi, s cieľom zvýšiť hospodársku prosperitu podnikov. Môže byť zdrojom až 415 miliárd EUR z hľadiska dodatočného rastu, státisícov nových pracovných miest a vytvorenia dynamickej znalostnej spoločnosti.

Čo mi digitalizácia firmy prinesie?

Prístup

Online prístup k obchodným priležitostiam a zákazníkom.

Technológie

Využitie moderných technólogií a inovativných služieb.

Náklady

Zníženie prevádzkových nákladov.

Efektivita

Zjednodušenie podnikových procesov a zvýšenie efektivity podnikania.

Posobenie

Rozšírenie posobenie vašej spoločnosti pomocou nových obchodných modelov.

Legislatíva

Zjednodušené podnikanie v zahraničí vďaka zmenám v legislatíve.

Podpora

Podpora ochrany spotrebiteľa, ako aj ochrana pred  problematickými zákazníkmi.

Konkurencieschopnosť

Konkurencieschopnosť moderný sposob  dodávania služieb zakázníkom.

Kontakt

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
(Main office)
Pribinova 19
81109 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 (02) 6852 6801
Email: sk.marketing@atos.net

Copyright © 2018 · Atos IT Solutions and Services s.r.o.